Díjak:

 Tandíjak, vizsgadíjak és kötelező óraszámok.

 A fizetendő díjak tandíjból és vizsgadíjakból tevődnek össze. Az első táblázat a kötelező minimális órakereteket és az értük fizetendő tandíjakat tartalmazza.

 A második táblázat az egyes kategóriákra meghatározott vizsgákat, és azok díjait tartalmazza.

Képzőszervünk a képzés során a tan- és óradíjak változtatásának jogát fenntartja. A változásokat honlapján megjeleníti, illetve a változásokról az oktatók útján értesíti a tanulókat. Az előre befizetett tan és óradíjak, a felhasználásuk idejében aktuális díjszabás szerint kerülnek elszámolásra.

 Lehetőség van E-learning képzésre, melynek díja: B kategória esetén 22.000 Ft, aminek időtartama: 90 nap/ 60 óra. 

A gyakorlati óradíjak (rutin, forgalom, országút) “AM”, “A1”, “A2”, “A” kat. esetén saját járművel 2.500 Ft/óra. Az autósiskolától bérelt járművel “AM” kat. esetén 4.500 Ft/óra, “A1” esetén 4.750 Ft/óra, “A2” esetén 5.250 Ft/óra és “A” kat. esetén pedig 5.250 Ft/óra.

“B” kategória gyakorlati óradíja 5.000 Ft/óra.

A táblázatban foglalt motor kategóriák óraszámai 2.500 Ft/óra díjjal vannak számítva! A díjak nem tartalmazzák a vizsgaórát ( 1óra/kategória óradíja ) és a vizsgadíjakat!

Vizsgadíjak: 

ÁKÓ – Átlagos Képzési Óraszám

Az előző negyedévben, a tanulók sikeres forgalmi vizsgáig levezetett gyakorlati órák százalékos viszonyítása, a jogszabályban előírt kötelező minimális óraszámokhoz képest, a 14–40 éves tanulókra számítva, járműkategóriánként.

VSM – Vizsga Sikerességi Mutató

Az előző negyedévben a vizsgára jelentkezett tanulók számához képest a sikeres vizsgák száma járműkategóriánként, elméleti és gyakorlati képzésre vonatkozóan.

KK – Képzési Költség

Az előző negyedévben az egyes járműkategóriák tanfolyamainak átlagos képzési költsége a sikeres forgalmi vizsgáig, az elméleti és gyakorlati oktatás díjait, valamint esetleges kezelési költségeket beleértve.

A számítás nem tartalmazza a vizsgadíjakat, az orvosi alkalmassági vizsgálat, az elsősegély nyújtási vizsga és képzés díját, az estleges pályaalkalmassági vizsgálat díját, a vezetői engedély vagy képesítés kiállításának hatósági díját!

Aktuális mutatószámaink negyedévente:

VSM:

AM kategória elmélet:              2020. II. negyedév:     —                  2020. III. negyedév:    30,77 %

A1, A2, A kategória elmélet:     2020. II. negyedév:     —                  2020. III. negyedév:    90 %

B kategória elmélet:                 2020. II. negyedév:    25 %              2020. III. negyedév:    43,79 %

B kategória forgalom:              2020. II. negyedév:    47,5 %           2020. III. negyedév:    45,36 %

ÁKÓ:

B kategória gyakorlat:              2020. II. negyedév:  139,08 %         2020. III. negyedév:  156,16 %

2020. I. negyedév:

KK:

AM saját jármű 51.000 Ft

AM oktató jármű 83.000 Ft

A1 saját jármű 70.750 Ft

A1 oktató jármű 124.750 Ft

A2 saját jármű 76.000 Ft

A2 oktató jármű 149.300 Ft

A saját jármű 73.000 Ft

A oktató jármű 143.000 Ft

B oktató jármű 219.240 Ft