3     Díjak:

 Tandíjak, vizsgadíjak és kötelező óraszámok.

 A fizetendő díjak tandíjból és vizsgadíjakból tevődnek össze. Az első táblázat a kötelező minimális órakereteket és az értük fizetendő tandíjakat tartalmazza.

 A második táblázat az egyes kategóriákra meghatározott vizsgákat, és azok díjait tartalmazza.

Képzőszervünk a képzés során a tan- és óradíjak változtatásának jogát fenntartja. A változásokat honlapján megjeleníti, illetve a változásokról az oktatók útján értesíti a tanulókat. Az előre befizetett tan és óradíjak, a felhasználásuk idejében aktuális díjszabás szerint kerülnek elszámolásra.

 Lehetőség van E-learning képzésre, melynek díja: B kategória esetén 25.000 Ft, aminek időtartama: 180 nap/ 75 óra. 

A gyakorlati óradíjak (rutin, forgalom, országút) “AM”, “A1”, “A2”, “A” kat. esetén saját járművel 2.750 Ft/óra. Az autósiskolától bérelt járművel “AM” kat. esetén 4.750 Ft/óra, “A1” esetén 5.000 Ft/óra, “A2” esetén 5.750 Ft/óra és “A” kat. esetén pedig 5.750 Ft/óra.

“B” kategória gyakorlati óradíja 5.500 Ft/óra.

A táblázatban foglalt motor kategóriák óraszámai 2.750 Ft/óra díjjal vannak számítva! A díjak nem tartalmazzák a vizsgaórát ( 1óra/kategória óradíja ) és a vizsgadíjakat!

Vizsgadíjak: 

             6IIÁKÓ – Átlagos Képzési Óraszám

Az előző negyedévben, a tanulók sikeres forgalmi vizsgáig levezetett gyakorlati órák százalékos viszonyítása, a jogszabályban előírt kötelező minimális óraszámokhoz képest, a 14–40 éves tanulókra számítva, járműkategóriánként.

VSM – Vizsga Sikerességi Mutató

Az előző negyedévben a vizsgára jelentkezett tanulók számához képest a sikeres vizsgák száma járműkategóriánként, elméleti és gyakorlati képzésre vonatkozóan.

KK – Képzési Költség

Az előző negyedévben az egyes járműkategóriák tanfolyamainak átlagos képzési költsége a sikeres forgalmi vizsgáig, az elméleti és gyakorlati oktatás díjait, valamint esetleges kezelési költségeket beleértve.

A számítás nem tartalmazza a vizsgadíjakat, az orvosi alkalmassági vizsgálat, az elsősegély nyújtási vizsga és képzés díját, az estleges pályaalkalmassági vizsgálat díját, a vezetői engedély vagy képesítés kiállításának hatósági díját!

Aktuális mutatószámaink negyedévente:

VSM:

AM kategória elmélet:               2021. I. negyedév:      —             2021. II. negyedév:    80%

AM kategória forgalom:                  2021. I. negyedév:    —                                 2021. II. negyedév:   —

A1, A2, A kategória elmélet:      2021. I. negyedév:     —                  2021. II. negyedév:    —

A1, A2, A kategória forgalom:        2021. I. negyedév:      —                                2021. II. negyedév:     —

B kategória elmélet:                  2021. I. negyedév:    54,84 %              2021. II. negyedév:    51,92 %

B kategória forgalom:               2021. I. negyedév:    46,15 %              2021. II. negyedév:    50 %

ÁKÓ:

B kategória gyakorlat:              2021. I. negyedév:  122,82 %         2021. II. negyedév:  140,52 %

2021. I. / II./ negyedév:

KK:  IV.negyedév B oktató Jármű       240.700Ft

AM saját jármű   43.500 Ft

AM oktató jármű   65.500 Ft

A1 saját jármű   68.500 Ft

A1 oktató jármű   106.750 Ft

A2 saját jármű   72.500 Ft

A2 oktató jármű   119.250 Ft

A saját jármű   97.750 Ft

A oktató jármű   171.750 Ft

B oktató jármű:      2021. I. negyedév: 202.100 Ft    2021. II. negyedév: 240.700 Ft